Litratong Pinoy – Gusto (want)

Plantation Bay Resort, Mactan, Cebu

Isa sa gusto kong balikan ang lugar ng Plantation Bay sa Cebu City. Matagal na panahon din ‘yung huli kong pagpasyal doon na may kinalaman sa aking trabaho. Isa pa lang ang anak ko noon, ngayon ay dalawa na at higit pa ang taas sa akin.

Taoist Temple, Beverly Hills, Cebu City

Sana may pagkakataon na makabalik ako doon kasama na aking pamilya. 🙂

Ito na ang bagong bahay para sa mga susunod ko pang lahok sa LP. Bisitahin ang iba pag kahalok dito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.