LP: Lugar (Place)

Picnic Grounds

Forest of Varied Trees

Shell Flower Terraces

Picnic Huts

Magandang Huwebes mga ka-LP! Ilang tulog na lang at magpapalit na ang taon, 2011 na.

Sa mga lugar na napuntahan ng aming pamilya, isa na ang Eco Park sa masasabi ko na gusto naming balik-balikan. Una, dahil sa ito ay malapit lamang sa aming tinitirhan kaya madaling puntahan. Pangalawa, matipid. Hindi namin kailangang gumasta ng malaki para lamang mag-enjoy sa aming nakikita.

Maganda ang lugar, tahimik at sariwa ang hangin. Saan ka naman makakakita na ganitong kayabong na pananim sa gitna ng isang maingay at mausok na siyudad, dito lamang ‘yan sa La Mesa Eco Park, Quezon City.

2 thoughts on “LP: Lugar (Place)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.