LP: Manipis (Thin)

Ang dalawang banyagang ito ay gumaganap sa Trampoline Acrobat and Mascot Show bilang highlight ng Rap, Jump and Roll Show sa Ocean Adventure. Isa kami sa nakisaya sa palabas kasama ng ibang manonood. Parang kay gagaan nilang tumalon sa ere dahil sa suot nilang manipis at sa wari ko ay madulas na kasuotan. Lubha silang nagbigay ng kasiyahan sa bawat bata at mga magulang na naroroon. Sana makabalik kaming muli sa Ocean Adventure kasama na ang buong pamilya.  🙂

Bisitahin ang ibang pang “manipis” na lahok sa Litratong Pinoy.

One thought on “LP: Manipis (Thin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.