LP: Sisidlan (holder)

Sisidlan (holder) ang tema ngayong Linggo sa Litratong Pinoy. Naiisip ko ang MV Doulos bilang isang napakalaking sisidlan ng mga aklat na naglalakbay kasama ng daan-daang mga boluntaryo saan mang panig ng mundo.

Kinunan ito habang nakadaong sa Port Area, Manila noon nakaraang taon. Isa ang pamilya ko sa mga namasyal at namili ng ilang pirasong libro sa “floating library“.

more about MV Doulos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.