Tag Archives: Corregidor

LP: Tahimik

Ito ang Malinta Tunnel. Kuha ang larawang ito sa Corregidor nang kami ay maimbitahang mamasyal sa lugar noong May 2006.

Ang tunnel na ito ay hinukay upang maging proteksyon mula sa pag-atake ng mga sundalong Hapon. Ang Command communications at medical units ng mga Filipino at Amerikanong sundalo noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay matatagpuan din dito.

Pero ang orihinal na disenyo nito ay ginawa upang maging tahanan ng malaking bilang ng ammunition, pagkain at iba pang supplies. Nagsilbing ospital din ito na may 1,000 bed capacity.  (saliksik mula sa google)

May kakaibang hiwaga ang hatid ng katahimikan ng tunnel na ito para sa iba. Ang dahilan, ang presensiya di umano ng mga kaluluwang patuloy na namamahay sa loob nito. Kung meron man, mabuti at hindi sila nagparamdam sa akin. Matatakutin pa naman ako.

Maiibigan niyo ang iba pang lahok sa