Tag Archives: La Mesa Eco Park

Our favorite park

Eco Park’s picnic huts

I considered Eco Park to be one of the family’s favorite places to visit. There are two reasons why we love Eco Park. First, Eco Park is accessible. It is just a tricycle and jeep ride away. Second, it’s economical. We don’t need to spend so much to enjoy the amenities inside the park. We could bring packed lunches and logo water bottles and have our lunch in one of the picnic huts inside the park.

Eco Park is the place to be for family gatherings, picnics or plain nature tripping. Some students gather in the place to hold school activities like drama rehearsals. The place is also perfect for professionals and would-be photographers to shoot nature-related subjects.

Eco Park is located at the La Mesa Dam Compound, Greater Lagro, Quezon City.

LP: Lugar (Place)

Picnic Grounds

Forest of Varied Trees

Shell Flower Terraces

Picnic Huts

Magandang Huwebes mga ka-LP! Ilang tulog na lang at magpapalit na ang taon, 2011 na.

Sa mga lugar na napuntahan ng aming pamilya, isa na ang Eco Park sa masasabi ko na gusto naming balik-balikan. Una, dahil sa ito ay malapit lamang sa aming tinitirhan kaya madaling puntahan. Pangalawa, matipid. Hindi namin kailangang gumasta ng malaki para lamang mag-enjoy sa aming nakikita.

Maganda ang lugar, tahimik at sariwa ang hangin. Saan ka naman makakakita na ganitong kayabong na pananim sa gitna ng isang maingay at mausok na siyudad, dito lamang ‘yan sa La Mesa Eco Park, Quezon City.