Tag Archives: Taoist Temple

Litratong Pinoy – Gusto (want)

Plantation Bay Resort, Mactan, Cebu

Isa sa gusto kong balikan ang lugar ng Plantation Bay sa Cebu City. Matagal na panahon din ‘yung huli kong pagpasyal doon na may kinalaman sa aking trabaho. Isa pa lang ang anak ko noon, ngayon ay dalawa na at higit pa ang taas sa akin.

Taoist Temple, Beverly Hills, Cebu City

Sana may pagkakataon na makabalik ako doon kasama na aking pamilya. 🙂

Ito na ang bagong bahay para sa mga susunod ko pang lahok sa LP. Bisitahin ang iba pag kahalok dito.