Buwan ng Panitikang Filipino

Buwang ng Panitikang Filipino

Image credit: Official Gazette Newsletter

Ang Abril ay Buwan ng Panitikang Filipino, sa bisa ng Proklamasyon Blg. 968, s. 2015. Sa buwang ito, ipinagdiriwang natin ang mga akdang pampanitikan na gawa ng mga anak ng masalimuot at kawing-kawing na kasaysayan ng Pilipinas. Sa pakikipagtulungan ng National Commission for Culture and the Arts, Komisyon sa Wikang Filipino, at iba pang katuwang na ahensiya, kinikilala ng Pambansang Buwan ng Panitikang Filipino ang mahalagang papel ng panitikan sa pagkikintal sa darating na henerasyon ng mga pagpapahalagang minana natin mula sa ating mga ninuno.

Gusto ko ang asignaturang Filipino noong ako ay nag-aaral pa. Bukod sa madali itong maintindihan dahil nga sa wikang Filipino ang turo, gusto ko rin ang mga kwento o epiko at awit mula sa iba’t-ibang bahagi ng kapuluan. Sinasalamin ng mga kwento at awit ang uri ng pamumuhay, mga paniniwala, at yaman ng kulturang Filipino noong unang panahon.

Basahin ang Panitikan ng iba’t-ibang lalawigan sa link na ito. Maglalaan ako ng panahon upang balikan ang mga magagandang kwento ng ating mga ninuno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.